Kiến nghị cho doanh nghiệp vay 70% giá trị trái phiếu đáo hạn

Trong bản kiến nghị gửi Thủ tướng mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) cho biết rất cần thiết bổ sung một số giải pháp về tín dụng và tái cấu trúc

nợ trái phiếu

cũng như có độ mở thoáng hơn trong việc chuyển nhượng dự án để tháo gỡ khó khăn dòng tiền, mất thanh khoản nghiêm trọng hiện nay.

HoREA giải thích, mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản trả lời cử tri TP HCM, yêu cầu nếu ngân hàng là đại lý phát hành và có cam kết, ký hợp đồng với nhà đầu tư về việc mua lại trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành thì phải thực hiện cam kết này. Đồng thời, nhà băng phải tuân thủ quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng khi thực hiện cam kết này.

Trên cơ sở đó, hiệp hội đề xuất Ngân hàng Nhà nước cho phép các ngân hàng cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu sắp đến hạn vay để tái cấu trúc khoản nợ, nếu các đơn vị này có tài sản bảo đảm, có dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất.

Cụ thể, việc cho vay tái cấu trúc các khoản nợ trái phiếu sắp đến hạn với khoản vay có thể xem xét không vượt quá 70% giá trị gói trái phiếu đã phát hành. Ngân hàng thương mại được phép nhận thế chấp bằng chính gói trái phiếu này và các tài sản bảo đảm theo phương thức ngân hàng giải ngân trực tiếp đến các trái chủ.

Với phần 30% giá trị gói trái phiếu đã phát hành còn lại, doanh nghiệp và các trái chủ thỏa thuận đàm phán với nhau theo quy định tại Nghị định 08. Nếu có cơ chế, hiệp hội cho rằng chính sách này sẽ tác động tích cực ngay lập tức và có thể tháo gỡ được khó khăn cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu sắp đến hạn và hỗ trợ các trái chủ.

HoREA cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các nhà băng xem xét giảm lãi suất cho vay thực chất hơn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp bất động sản và người mua nhà vay thuận lợi hơn. Ngân hàng Nhà nước vừa giảm lãi suất điều hành kéo theo xu thế các ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động tiết kiệm và giảm lãi suất cho vay một chút, nhưng theo đánh giá của HoREA, nhìn chung mặt bằng lãi suất cho vay vẫn còn cao.

Ngoài ra còn có các đề nghị cho các doanh nghiệp được giãn tiến độ trả nợ theo chủ trương của Nghị quyết số 33 của Chính phủ; cho doanh nghiệp bất động sản được vay tín dụng với dự án đầy đủ pháp lý, có tính khả thi, có tài sản bảo đảm.

HoREA cũng đề xuất cho phép áp dụng tương tự cơ chế thí điểm chuyển nhượng dự án bất động sản theo Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng nhằm tạo điều kiện cho hoạt động mua bán sáp nhập (M&A) bất động sản diễn ra thông thoáng.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, nhận định việc tạo điều kiện thí điểm chuyển nhượng dự án theo Nghị quyết 42 cho phép các doanh nghiệp bất động sản được thỏa thuận chuyển nhượng dự án, mua bán sáp nhập theo nhu cầu, là mũi tên trúng 2 đích. Thứ nhất, các hoạt động M&A vừa giúp tăng thêm nguồn thu ngân sách nhà nước vừa nâng cao vai trò điều tiết, quản lý của Nhà nước với thị trường bất động sản. Thứ hai, động thái này cho thấy Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời tạo được dòng tiền để doanh nghiệp vượt qua khó khăn, giảm bớt lệ thuộc vào nguồn vốn tín dụng.

Trung Tín